Optima Haardblok

Haardblok

1. 09

Productinformatie

Bereiden en gebruik

Het blok in ongeopende verpakking, met de naam Optima naar beneden in de open haard/kachel leggen. Uiteinden van de verpakking en seal uittrekken. Aansteken bij de aangegeven punten.

Let op! Niet geschikt om op te koken. Niet meer dan 1 blok tegelijk branden. Indien u het vuur eerder wilt doven, gebruik dan zand. Tijdens branden niet inhakken of poken.

(P201) Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen. (P210) Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. (P102) Buiten het bereik van kinderen houden.

Fabrikant

Top Flames Europe B.V.
Rustenburgerweg 3
1646 WJ Ursem

+31 (0)72 5039202
www.topflames.nl

Ingredienten

Wax, houtstof