Header Nobelweg

We voeren actie om onze winkel aan de Nobelweg in Amsterdam open te houden!

AMSTERDAM - Op vrijdag 9 juni a.s. wordt er van 11.45-12.30 uur actie gevoerd bij Vomar Voordeelmarkt aan de Nobelweg 2 in Amsterdam-Oost door betrokkenen en omwonenden. Zij protesteren dan tegen het voorgenomen plan van de gemeente Amsterdam om de buurtsupermarkt na bijna 10 jaar te sluiten wegens het aflopen van een tijdelijke omgevingsvergunning die sindsdien al eenmaal is verlengd.

Vomar Voordeelmarkt aan de Nobelweg is veel meer dan alleen een buurtsupermarkt met goedkope boodschappen en vervult sinds de opening in 2014 een duidelijke maatschappelijke functie in het Eenhoorngebied voor jong en oud.

Ontmoetingsplek voor ouderen, opstap naar vaste baan voor jongeren
Voor ouderen is de Vomar Nobelweg een ontmoetingsplaats. Op de website vomarnobelwegmoetblijven.nl zijn verhalen opgetekend van ouderen die aangeven waarom ze willen dat de Vomar
blijft! Er staat ook een petitie op de website die getekend kan worden om sluiting te voorkomen.
Bewoners gaven in een eerder opgenomen Podcast op een schaal van worst tot w.c.-papier aan het ‘zeer jammer’ te vinden als de Vomar moet sluiten.

Samenwerking met ROC

Vomar heeft een samenwerking met het ROC voor extra stageplekken voor hun studenten. Het is een winkel waarin veel hulpkrachten de opstap naar een stabiele baan maken. Ook leerlingen van het naastgelegen Pieter Nieuwland College komen dagelijks binnen voor een snack. En de medewerkers van de omliggende kantoren doen bij de Vomar Voordeelmarkt hun boodschappen. "Afgelopen jaren hebben we onze functie bewezen," stelt Volmar CEO Aart van Haren.

Vomar heeft uitgesproken omgevingsgebied verder te ontwikkelen
Als Vomar langer / (definitief) aan de Nobelweg kan blijven, is de voordeelmarkt bereid om samen met hun zusterbedrijf Hoorne Vastgoed, dat eigenaar is van het Vomar-pand, een belangrijke rol te spelen in het vernieuwen en versterken van de buurt. Denk aan het ontwikkelen van passende woningen, waaraan een groot tekort is. Dit gebeurt ook elders in Amsterdam met succes, bijvoorbeeld in Holendrecht en Reigersbos. "Helaas liggen de ontwikkelingsplannen voor de Nobelweg vanwege de dreigende sluiting nu stil," licht Vomar Vastgoed manager Ard Lanting toe.

Gemeente wil Vomar op 31 december sluiten, daarom tijd voor actie!
Ondanks verschillende acties en overleg met de gemeente, lijkt het erop dat Vomar op 31 december 2023 zijn deuren echt moet gaan sluiten, omdat de gemeente wil vasthouden aan de tijdelijkheid van de vergunning. Daarom is het tijd voor actie!

Vrijdag 9 juni startschot voor 5 weken actievoeren op vrijdag
De protestacties met telkens een ander thema vinden plaats in de winkel en in de buurt op verschillende tijdstippen en spreken telkens een andere doelgroep aan. Speerpunt vormt de wekelijkse 'Vomars', waarbij betrokkenen met winkelwagens door de buurt zullen rijden. Afsluiting vormt de 'verbindingslunch' op 7 juli aan lange tafels in de winkel waarvoor de gemeente d.m.v. een video wordt opgeroepen om op de uitnodiging in te gaan. De video wordt op 16 juni verspreid via de pers en social media. Kijk voor meer details in het bijgevoegde progamma-overzicht.